“İklim Değişikliği, Uyum Politikaları ve Türkiye”

Sertifikalı Eğitim Programı

Fen Bilimleri Enstitüsü - Yer Sistem Bilimleri Anabilim Dalı 

Programın Süresi:  Programın süresi toplam 6 haftadır (105 saattir). Eğitim programının yaklaşık 90 saatlik kısmında   dersler sınıfta yüzyüze olacak şekilde düzenlenmiştir. Son 15 saatlik sürede ise katılımcılar kendi ilgi alanlarında ve/veya kurumlarında çalıştıkları alanlarda Eğitim Programı’nın konuları ile bağlantılı olacak şekilde bir Proje çalışması gerçekleştirecek ve bu projelerin sonuçlarını düzenlenecek olan Çalıştay’da sunacaklardır. Eğitim programının sonunda çoktan seçmeli bir sınav uygulanmaktadır.

Eğitim Dili: Programın eğitim dili Türkçe’dir.

Programın İçeriği: “İklim Değişikliği, Uyum Politikaları ve Türkiye” Sertifikalı Eğitim Programı, aşağıdaki 4 modülden oluşan bir programdır. Her bir modülün amacı, ders içerikleri, dersi verecek öğretim elemanları ve 2012 Dönemi Ders Programı EK-B’de yer almaktadır (Ayrıntılı program için tıklayınız).

 

Modül No

Konu

Süre

1

Yer Sistemi ve İklim Değişikliği

31 saat

2

İklim Değişikliği, Etkiler ve Mücadele

26 saat

3

İklim Değişikliği, Uyum ve Sürdürülebilirlik

34 saat

4

Çalıştay

12 saat

 

Sınav

  2 -3 saat

 

Eğitim Programı 12 Kasım 2012’da başlayacaktır. Eğitimler haftanın 5 gününde, hergün 3 saat ve Cumartesi günleri 4 saat ders yapılmak üzere planlanmıştır. Dersler 45 dakika, tenefüsler ise 15 dakika olup teneffüslerde çay-kahve ve kuru pasta ikramı yapılmaktadır.

Ders saatleri:

 

Hafta İçi

1. Ders

16:00 – 16:45

2. Ders

17:00 – 17:45

3. Ders

18:00 – 18:45

Hafta Sonu (Cumartesi)

1. Ders

13:00 – 13:45

2. Ders

14:00 – 14:45

3. Ders

15:00 – 15:45

4. Ders

16:00 – 16:45

 

 

 

 

 

Değerlendirme:

  1. Eğitim Programı’nın teorik derslerinin tamamlanmasını takiben ilk 3 modüldeki tüm konuları kapsamak üzere yazılı bir “Sınav” yapılacaktır. Söz konusu sınav çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır.
  2. Sertifika alabilmek için Program’da yer alan her bir modüle en az % 90 devam koşulu aranmaktadır. Bu nedenle katılımcıların devam durumları izlenecektir.
  3. Sınavda başarısız olanlara sonraki programlarda sınava girme hakkı verilmektedir.
  4. Eğitim Programı sonunda yapılacak genel değerlendirmede (Yazılı Sınav) 60/100 ve üzerinde puan alan katılımcılara “Sertifika”, bu puanın altında  kalan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.