PHP & MySql ile Programlama Eğitimleri

Bu Eğitim 12 - 16 Yaş Grubu İçindir


PHP&MySQL ile Programlamaya Giriş - 24 ders saati
PHP'e Giriş
Editör Seçimi
İnternet Nasıl Çalışır? Client - Server Yapısı
PHP Çalışma Şekli
HTML'e Giriş
HTML tagları, çalışma prensipleri
Apache Sunucu Kurulumu
PHP kuralları, değişkenler, sabitler,stringler
String birleştirme
Koşullar ile kontrol yapılarına giriş
Döngüler, while, do while yapıları
Switch yapısı
Fonksiyonlar
String Fonksiyonları
Dosya Fonksiyonları
Fonksiyon Tanımlama
Tarih ve saat fonksiyonları
Global ve Statik değişkenlertatik değişkenler
PHP ile Veri Tabanına Giriş
HTML'de Form Yapısı
MySQL ile bağlantı Kurmak
Basit bir veri giriş PHP sayfası hazırlayalım